Të gjitha nënat  dijnë se një bebe shqetësohet dhe qan për një arsye. Vetë prindi rrallë herë kupton se ku qendron problem. Ne nuk duhet të nënvleftësojmë  nevojat e qetësisë trupore të fëmijës duke parë disa dëtaje të shpjeguara më poshtë.

Kontrolloni nëse  koka dhe shpina nuk kanë mbështetje të forte. Një detaj tjetër është kur i ngreni shpejtë.
Gjithashtu vrazhdësia, shtypja e fortë, shtyerja me forcë e shishes ose biberonit në gojë. Kanë frikë
britmën e papritur apo zhurmën e menjëhershme. Pelena e papastër është shumë e rëndësishme.
Kur i jepni në duar të personit të panjohur, gjithashtu nëse janë të lodhura dhe përpiqen të flenë.
Një shkak tjetër është edhe kur nuk e kanë rutinën e tyre dhe vendin e përhershëm të banimit.
Temperaturat e larta, shumë nxehtë apo kur  i bie dielli në sy. Kur kanë dhimbje, gjithashtu kur e pickon mushkonja dhe i kruhet vendi i pickimit

Duke u Ngarkuar...

- SPONSOR -