Mënyra moderne e të jetuarit në qytete të mëdha ka ngritur nivelin e stresit të cilit banorët i janë ekspozuar. Hulumtimet e reja kanë përfshirë matjet e nivelit të stresit dhe të anksiozitetit në 500 qytete në gjithë botën.

Si parametra janë marrë stresi për shkak të papunësisë, borxheve, perceptimit të sigurisë, si edhe nivelet e shëndetit fizik dhe psikik. Qytetet më stresuese në botë janë:

1Bagdadi

2Kabuli

3Lagos

4Daka

5Kairo

6Teherani

7Daka

8Karaçi

9Nju Delhi

10Manila