Liria e fjalës është e drejtë themelore e njeriut dhe një komponent thelbësor për çdo Demokraci të mirfilltë. Si e tillë, liria e fjalës paraqet një kusht të nevojshëm për pjesëmarrjen e informuar të qytetarëve. Kufizimet e të folurit të lirë do të shkaktojë dëm në jetesen dhe qëndron në kundërshtim me parimet themelore të të drejtave të njeriut.  Demokracia – liria në vetvete duhet të vendosë jo më shumë se minimumin e nevojshëm të kufizimeve mbi individët, veçanërisht në lidhje me të drejtat e tyre themelore. E drejtë themelore e njeriut është një komponent thelbësor i çdo demokracie të një vendi .

Ruajtja e fjalës së lirë është veçanërisht e rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të grupeve minoritare. Pakicat shpesh vuajnë nga ndikimi i kufizuar politik dhe qasja e kufizuar në korridoret e pushtetit, dhe kështu arena e shprehjes publike është vendi ku ata janë më të mirë në gjendje për të dhënë zë në pozicionet e tyre, për të protestuar, dhe për të ndikuar opinionin publik. Në vendimet e shumta dhe të rrepta – vendimeve ligjore,

- SPONSOR -Smiley face

Fakti që liria e fjalës është  përsëritur tregon se e drejta themelore e demokracisë eshtë qellim në vetvete. Gjithashtu qëllimin e kërcënimeve që aktualisht përballet gjithë njerezimi.

- SPONSOR -Smiley face