Kafenetë më të bukura historike dhe letrare në botë përbëjnë një konstelacion të
monumenteve të vogla për artin. Në foto ju prezantohen disa më të bukurat.

- SPONSOR -Smiley face