Çfarë mund të bëni?

1 Pushoni së bëri pyetje të cilat ruajnë një lloj kurthi të gënjeshtërt. Kështu, psh., në vend që të thoni “E rregullova dhomën tënde”, pyesni: “Pashë se nuk e keni rregulluar dhomën tënde. Çfarë mendon të bësh për këtë?”

- SPONSOR -Smiley face

2 Para së gjithash, duhet të jeni vetë ju i sinqertë. Thoni: “Kjo që thua nuk duket si e vërtetë. Të gjithë thonë gënjeshtra kur ndjehen të frikësuar! Jam në dispozicionin tënd për të biseduar!”.

3 Ofroni zgjidhje: “Çfarë duhet të bëjmë që të përfundosh punët që ke marrë përsipër?, në vend të shprehjes “I bëre punët që të ngarkova”.

4 Kërkoni dhe gjeni shkakun. Nëse fëmija ju thotë se nuk ka ngrënë, ndërkohë që ka ngrënë, atëherë pyeteni: “Mos ke uri?”. Është e nevojshme gjithmonë që të gjeni zgjidhje për urinë e tij dhe jo për gënjeshtrën. Mos vallë me këtë mënyrë kërkon të tërheqë vëmendjen tuaj?

5 Respektoni nevojën e tij për fshehtësi. Ekzistojnë çështje për të cilat fëmijët nuk dëshirojnë të bisedojnë me prindërit. Në këto raste është më e preferueshme që të mos pyesni, me qëllim që të mos dëgjoni ndonjë gënjeshtër.

 

Për një të ardhme më të mirë

1 I ndihmoni fëmijët që të kuptojnë se gabimet janë shanse për të mësuar dhe nuk është e nevojshme që të mbulohen. Për të qenë sa më të besueshëm, u tregoni atyre një histori tuajën personale, kur thatë të vërtetën, pavarësisht nga pasojat, pasi respekti për veten është tepër i rëndësishëm për ju. Por mos u mbani leksion, pasi do t’i mërzisni!

2 I shpjegoni fëmijëve se i doni pa kufij. Shumë fëmijë thonë gënjeshtra për të mos zhgënjyer prindërit e tyre.

3 Pushoni së ushtruari presion dhe kontroll të pafund mbi ta. Do t’ju thonë gënjeshtra dhe do të përpiqen të përmbushin dëshirat dhe ato që ju besoni.

4 Përpiquni t’i inkurajoni duke ju thënë: “Të falënderoj që më the të vërtetën. E di se sa e vështirë ishte”.

5 Mbi të gjitha, fëmijët e kanë të nevojshme që të mësojnë se janë të sigurt për të thënë të vërtetën dhe nuk duhet të kenë frikë nga pasojat. Është e domosdoshme të kuptojnë se prindërit e tyre interesohen për frikën dhe gabimet që ata bëjnë dhe se do t’i ndihmojnë t’i kapërcejnë ato.

- SPONSOR -Smiley face