Për ti dhënë një mbështetje emocionale fëmijes sonë, do të duhet pikë së pari t’i ushqejmë besimin në vetvete.

Kompetencat e femijëve zhvillohen në pamvarësi dhe duke ju mundësuar lidhjet
sociale positive me bashkemoshatare por edhe individë më të rritur se ta. Duhet të degjojmë mendimin e tyre por në të njëjtën kohë të vlerësojmë ndjenjat e fëmjeve tanë.

- SPONSOR -Smiley face

Por më e rëndësishmja është tju mundësojmë pa komplekse të shprehin emocionet e
tyre qofshin negative apo positive ashtu si ata I ndiejnë. Të mundohemi tju zhvillojme talentet, dhe dëshirat dhe jo ata të bëhen pjesë e dëshirave tona. Prindёrit jane shtysë e inkuraimit për socializimin e fëmijës me moshatarёt, kushёrinjtё dhe tё afёrmit, për të pasur nje rrjet shoqёror që i bёn fёmijёt tё zhvillojnё socializimin dhe komunikimin gjatë rritjes.

- SPONSOR -Smiley face